Ubezpieczenie kredytu

Nie musisz już martwić się ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą przytrafić się podczas spłaty kredytu. Kredytobiorca ubezpieczając swoje życie, zabezpiecza jednocześnie swoją rodzinę przed koniecznością dokonywania dalszej spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Ubezpieczenia te zapewniają realizację spłaty zadłużenia widniejącego na koncie kredytowym w przypadku zajścia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.
 
UBEZPIECZENIE JEST DOSTĘPNE W RAMACH, KTÓREGO ZAKRES OBEJMUJE ODPOWIEDNIO:
• Zgon;
• Zgon wskutek Nieszczęśliwego wypadku;
• Trwała i całkowita niezdolność do pracy;
• Nieskomplikowany proces zawarcia umów ubezpieczenia.