Ubezpieczenia rodzin z dziećmi

Polisa rodzinna moze obejmowac ochroną oboje współmałżonków i dzieci, a zakres ochrony może być różny dla każdego członka rodziny. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tu ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania – zupełnie inne choroby zagrażają osobie dorosłej, a inne dzieciom. Dlatego wielu ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podaje wykaz chorób objętych ubezpieczeniem zupełnie inny dla dorosłych, a inny dla dzieci. Podobnie jest z ubezpieczeniem na wypadek raka (wykaz nowotworów zagrażających dziecku jest specyficzny dla tej grupy wiekowej), pobytu w szpitalu i operacji.