Sprawdzenie zdolności kredytowej

Na podstawie profil kredytobiorcy bank weryfikuje, czy osoba ubiegająca się o kredyt jest też osobą, której sytuacja finansowa umożliwi terminową spłatę rat. Dlatego też przedstawiciel banku będzie pytał o wiele kwestii, m.in. o nasze dochody, o posiadany majątek, o formy zatrudnienia, o rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, o długość okresu zatrudnienia i jego terminowość, o czas istnienia firmy na rynku, o posiadane już zobowiązania kredytowe, a nawet o nasz wiek. To na tej podstawie bank będzie oceniał, czy profil kredytobiorcy odpowiada charakterystyce pożądanego przez tę instytucję dłużnika. Mało tego, bank może sprawdzić regularność opłat za gaz czy prąd.