Rejestracja spółki LTD

Private Company limited by Share (LTD) w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa. Odpowiedzialność akcjonariuszy (właścicieli) za zobowiązania spółki ogranicza się do wniesionego kapitału.

Firma LTD posiada osobowość prawną. Założyć spółkę może jedna lub więcej osób. Nie ma ograniczeń minimalnych i maksymalnych co do wysokości kapitału spółki ( kapitał to liczbowo oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę udziałów wspólników i pierwotnego majątku spółki). Nie ma ograniczeń co do wartości minimalnej jednej akcji. Kapitał można pokryć w części lub całości raportem rzeczowym.

Spółka LTD opiera się na koncepcji zaangażowania kapitałowego wspólników i ich odpowiedzialności ograniczonej do wkładu w majątek. W każdej firmie musi być przynajmniej jeden dyrektor i sekretarz. Jeżeli firma posiada przynajmniej dwóch dyrektorów, to jeden z nich może pełnić rolę sekretarza. Aby zarejestrować firmę należy wskazać adres siedziby firmy. Jest to adres pod który przesyłana jest ważna korespondencja z Companies House i HMRC. Korespondencja ta musi być na bieżąco sprawdzana, bowiem są to z reguły przypomnienia o wymaganych zwrotach. Rok finansowy firmy musi być zgodny z datą rejestracji. Istnieje możliwość zmiany roku podatkowego. Na koniec roku podatkowego firma zobowiązana jest do rozliczenia podatkowego w Revenue oraz do złożenia sprawozdań finansowych i raportu rocznego do Companies House. Firmę LTD rejestruje się w Companies House, po rejestracji firma umieszczona zostaje na liście firm w Wielkiej Brytanii.