Rejestracja self employed

Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Self-employment jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Anglii. Rejestracji self-employed należy dokonać w ciągu nie dłuższym niż okres 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności, w przeciwnym razie grozi kara w wysokości £100. Rozpoczęcie działalnosci w ramach self-employed nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) muszą być odprowadzane przez osoby samozatrudnione. Jednoosobowe firmy mogą łączyć się w spółki partnerskie.
 
ZANIM ZAREJESTRUJEMY SIĘ JAKO SELF-EMPLOYED NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE:
• można prowadzić biznes pod swoim imieniem lub pod inną nazwą (trading as..),
• jeżeli ktoś zdecydował się na prowadzenie działalności pod nazwą inną niż imię i nazwisko, należy pamiętać, żeby na wszystkich oficjalnych pismach biznesowych podawać w nagłówku imię i nazwisko oraz wspomnianą nazwę,
• osoby samozatrudnione muszą płacić składki na ubezpieczenie społeczne,
• istnieje obowiązek corocznego rozliczania z podatku,
 
Po zarejestrowaniu się jako self–employed otrzymamy UTR, czyli 10 cyfrowy numer podatkowy.