Prawo mieszkaniowe

Prawnicy, z którymi współpracujemy są gotowi pomóc w sporach związanych z prawem do nieruchomości. Są oni dobrze zorientowani we wszystkich aspektach wynajmującego i najemcy, ich prawach oraz obowiązkach. Ponadto możemy udzielić informacji dotyczącej: odnowienia dzierżawy, nowych umów, dzikich lokatorów, eksmisji oraz w każdej innej sprawie lub sprawach wynikających z decyzji lokalnych władz mieszkaniowych, aplikacji mieszkaniowych, zakupu własności mieszkaniowych i ich napraw.
 
Nasza firma sprawdza czy klient moze byc zwolniony z kosztow sadowych w przypadku skierowania sprawy do sadu.