Niezależne doradztwo

Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku doradcy kredytowego jest wybranie dla klienta najbardziej korzystnego kredytu z oferty bankowej dostępnej na rynku. . Przy pierwszym spotkaniu doradca powinien porozmawiać z klientem i dowiedzieć się czego ten oczekuje (rodzaj kredytu, waluta, oprocentowanie). Następnie ocenić możliwości finansowe klienta i kierując się uzyskanymi w ten sposób informacjami dobrać najbardziej pasujące rozwiązanie. Kolejnym etapem jest proces kompletowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Po pierwsze doradca przekazuje klientowi dokumenty z banku do wypełnienia, a potem wyjaśnia mu (i nierzadko także pomaga) jakie inne papiery należy dostarczyć (np. zaświadczenia o dochodach). Doradcy często składają wnioski do wielu kredytodawców, aby mieć później możliwość, wspólnego z klientem, wybrania najlepszej oferty.