Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu informacji od banku, że kredyt został przyznany, powinniśmy przystąpić do kolejnych kroków. Gdy kupujemy dom oddany do użytkowania możemy umawiać się na podpisanie umowy przyrzeczonej. Jeśli zaś kupujemy dom, który jest w trakcie budowy, a więc podpisaliśmy umowę deweloperską musimy poczekać, aż dom zostanie oddany do użytkowania. Dopiero wówczas będziemy mogli podpisać umowę przenoszącą własność.
 
UMOWA PRZENOSZĄCA WŁASNOŚĆ MUSI BYĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. DO JEJ ZAWARCIA POTRZEBNE SĄ:
• Dokumenty potwierdzające tożsamość stron – a więc dowody osobiste, pełnomocnictwa, dokumenty spółki;
• Dokumenty dotyczące nieruchomości – odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, aktualna mapa ewidencyjna, pozwolenie na użytkowanie;
• Dokumenty dotyczące kredytu – umowa kredytowa;
• Dokumenty dotyczące hipotek – promesa z banku potwierdzająca zgodę na wykreślenie obciążenia hipotecznego